Comments

    • बरोबर खंबाटकी घाट सुध्दा आहे. पुणे सातारा रोडवर अॅड करावा. धन्यवाद

  1. औरंगाबाद जळगाव घाट सुद्धा आहे.त्याचा पण समावेश करावा.

  2. रत्नागिरी मध्ये कशेडी घाट बद्दल माहिती द्या, कृपाय.

    • कशेडी घाट मुंबई-गोवा-कोची राष्ट्रीय महामार्गावर भारतातील एक पर्वत आहे. हा घाट पोलादपूर जवळ, खेड विभागात महाडवर आहे. ह्याचा एक घातक वक्र आहे, ज्यामुळे तो महाराष्ट्रातील कठीण खटांमुळे बनतो.

  3. कन्नड ते चाळीसावा दरम्यान महत्वाचा घाट आहे.त्याचा समावेश करावा.

  4. माळशेज घाट नगर – कल्याण महामार्गावर आहे..
    नाशिक मुंबई नाहि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *